Κομφούζιο με την πασχαλινή έξοδο των Ελλήνων

Ο γνωστός παράγοντας του ελληνικού lifestyle έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Ντουμπάι. Ζει στη νοτιοανατολική Αττική και έχει άμεση και νόμιμη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις και την Κοινή Υπουργική Απόφαση, κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να ανέβει στο αεροπλάνο και να αναχωρήσει παρά τα μέτρα που ισχύουν για τις υπερτοπικές μετακινήσεις.

Αρκεί τα ταξιδιωτικά του έγγραφα να είναι εντάξει και βεβαίως να έχει μαζί του μία πιστοποίηση για ένα τεστ PCR (μοριακό) 72 ωρών όπως απαιτούν οι αρχές του Ντουμπάι.

Ο παράγων του lifestyle μπορεί χωρίς να κάνει χρήση μίας κάποιας σοβαρής δικαιολογίας να ταξιδέψει. Ο κάτοικος της Χαλκίδας, Έλληνας πολίτης και αυτός, ή ο κάτοικος της Θήβας ή της Κορίνθου δεν έχει την ίδια δυνατότητα.

Για να ταξιδέψει κάποιος εντός Ελλάδος και άρα να χρειαστεί υπερτοπική μετακίνηση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κείμενη διάταξη, θα πρέπει είτε να συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας, ή κηδείας προσώπου με βαθμό συγγένειας Α΄ βαθμού και με αποδεικτικό ληξιαρχικής πράξης θανάτου, είτε να συνοδεύει τέκνο διαζευγμένων προς έναν από τους δύο γονείς είτε για μετάβαση εφάπαξ σε μόνιμο τόπο κατοικίας (χωρίς επιστροφή).

Εκ πείρας και συμπληρωματικά επιτρέπεται η υπερτοπική μετακίνηση και για σημαντικό επαγγελματικό λόγο με αξιόπιστα στοιχεία πιστοποίησης.

Ο κάτοικος λοιπόν Κοζάνης ο οποίος θα έχει προγραμματίσει πασχαλινό ταξίδι προς το Ντουμπάι, για να μεταβεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών, από το οποίο και μόνον από αυτό εξυπηρετείται η αεροπορική σύνδεση προς Ντουμπάι, θα πρέπει να ικανοποιεί ένα από τα παραπάνω κριτήρια.

Εάν όχι, τότε νόμιμα δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Αθήνα είτε με το αυτοκίνητό του, είτε με μέσο μαζικής μεταφοράς είτε αεροπορικώς. Άρα με νόμιμο τρόπο δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Ντουμπάι. Οι κείμενες διατάξεις και η σχετική ΚΥΑ δημιουργούν λοιπόν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών.

Προσοχή. Αυτή η διάκριση ισχύει για κάθε πολίτη που δεν διαμένει σε πόλη με διεθνές αεροδρόμιο.

Επί παραδείγματι.

Ο κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης ή των Χανίων, από τα αεροδρόμια των οποίων εκτελούνται διεθνείς πτήσεις τότε θεωρητικά νομίμως μπορούν να επιβιβαστούν αν πληρούν τα κριτήρια των χωρών προορισμού τους και να ταξιδέψουν.

Αρκεί στα αεροδρόμια αυτά να εκτελούνται διεθνείς πτήσεις αυτή την περίοδο. Οι πολίτες όμως κάτοικοι του Ρεθύμνου ή της Σητείας δεν έχουν ούτε θεωρητικά αλλά ούτε και πρακτικά αυτό το δικαίωμα. Αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες που διαβιούν σε πόλη με διεθνή αεροδρόμια, Κέρκυρα, Ρόδο, Μύκονο, Θεσσαλονίκη κ.λπ.

Βεβαίως υπάρχει πάντα η λύση της παρανομίας στην οποία εξωθείται ο πολίτης. Αν στη διάταξη υπήρχε μία μικρή αναφορά, μία φράση ή μία περιορισμένη παράγραφος η οποία θα περιέγραφε τους όρους λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης για υπερτοπικές μετακινήσεις με σκοπό μία διεθνή πτήση, με όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις υγειονομικής ασφαλείας, ενδεχομένως το ζήτημα αυτό -αν και πρακτικά σύνθετο- θα μπορούσε να λειτουργήσει ομαλά και να διευκολύνει κυρίως μετακινήσεις για επαγγελματικούς και οικονομικούς λόγους.

Θεωρητικά όλα τα παραπάνω προβλήματα παύουν να ισχύουν από τη 15η Μαΐου, οπότε ανοίγει επίσημα η τουριστική αγορά. Δυστυχώς όμως για δεύτερη χρονιά θα ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους πολίτες. Κάποιοι θα μπορούν να ταξιδέψουν και μάλιστα νομίμως και κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι, δεν θα μπορούν να μεταβούν πασχαλιάτικα ούτε στο Πόρτο Χέλι.

Τι προβλέπει η τελευταία ΚΥΑ για τις υπερτοπικές μετακινήσεις – Ισχύει και για τις πτήσεις εσωτερικού

ΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) Π.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ)

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

α) Aπό και προς την εργασία.

  β) Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

   γ) Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής μετακίνησης της περ. α) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.

  δ) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής. Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

  ε) Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό τις νέες παρατάσεις, αλλά και τις τροποποιήσεις των αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού (Covid-19 notams).
Όσον αφορά τις πτήσεις εσωτερικού οι περιορισμοί μετακινήσεων των επιβατών θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, όπου θα επιτρέπονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού οι αεροπορικές οδηγίες παρατείνονται και θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί.

Επίσης με ισχύς από 26/4 έως 3/5 απαλλάσσονται, υπό προϋποθέσεις, της επταήμερης καραντίνας και οι μόνιμοι κάτοικοι της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης. Ήδη χωρίς καραντίνα εισέρχονται στην επικράτεια οι επιβάτες (μόνιμοι κάτοικοι) των χωρών της Ε.Ε, της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην. Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας και του Ισραήλ αν είναι εμβολιασμένοι ή αν έχουν αρνητικό PCR τεστ Covid-19.  
Ειδικότερα:

*Πτήσεις εσωτερικού: Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, η αεροπορική οδηγία (Covid-19 notam) που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια – domestic flights, commercial and general/business aviation). Η notam προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel), που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς – επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

*Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν: Η notam προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 12 χωρών: Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ.

*Επτά (7) μέρες καραντίνα στις αφίξεις από το εξωτερικό και οι χώρες από τις οποίες οι μόνιμοι κάτοικοι απαλλάσσονται υπό προϋποθέσεις: Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά (7) ημέρες. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, δηλαδή αν είναι πολίτες των χωρών της Ε.Ε, της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην. Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας, του Ισραήλ, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης. Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες θα εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς 7ήμερη καραντίνα: Α) εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ή  Β) στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, υπό την προϋπόθεση της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Ειδικά για τους Ρώσους επιβάτες η αεροπορική οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα ισχύουν ταυτόχρονα και οι δύο. Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

*Διεθνείς αφίξεις με αρνητικό τεστ 72 ωρών: Η notam προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας με αρνητικό PCR τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους. Διευκρινίζεται ότι και παιδιά πέντε ετών και άνω πρέπει να φέρουν αρνητικό PCR τεστ για την είσοδο στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε ότι στους επιβάτες θα γίνεται και δειγματοληπτικό test κατά την είσοδο τους στην ελληνική επικράτεια βάση του PLF.

*Υποχρεωτική συμπλήρωση Passenger Locator Form: Με τη notam προβλέπεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.gr, από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Ελλάδα. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από τα αεροδρόμια της χώρας μας.

*Ανώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών από Ρωσία και αφίξεις μόνο σε 9 αεροδρόμια της επικράτειας : Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί.  Ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 4.000 επιβατών την εβδομάδα, ενώ όσον αφορά τα αεροδρόμια αφίξεων μετά από αυτά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου που ήδη επιτρέπονται οι ταξιδιώτες με ισχύς από 26/4 έως 3/5 οι Ρώσοι επιβάτες θα μπορούν να έρχονται απευθείας και στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης και Χανίων.
Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notams.

Τι πρέπει να ξέρετε για να πετάξετε στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Emirates, όλοι όσοι φτάνουν στο Ντουμπάι από οποιαδήποτε χώρα πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ PCR, που έκαναν μάξιμουμ 72 ώρες πριν την αναχώρηση. 

 – Τα παιδιά κάτω των 12 ετών και οι επιβάτες που έχουν μέτρια ή σοβαρή αναπηρία εξαιρούνται από την υποβολή σε τεστ PCR για COVID‑19.

 – Οι επιβάτες που φθάνουν στο Ντουμπάι από την Κύπρο υποχρεούνται να υποβληθούν σε άλλο τεστ PCR για COVID‑19 κατά την άφιξη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

  – Το πιστοποιητικό πρέπει να αφορά τεστ Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR). Πιστοποιητικά που αφορούν άλλα τεστ, συμπεριλαμβανομένων των τεστ αντισωμάτων και των οικιακών κιτ τεστ δεν γίνονται δεκτά στο Ντουμπάι. Οι ταξιδιώτες πρέπει να προσκομίζουν επίσημο, έντυπο πιστοποιητικό στα αγγλικά ή τα αραβικά για να κάνουν check in ‑ τα SMS και τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν θα γίνονται δεκτά. Τα πιστοποιητικά PCR σε άλλες γλώσσες είναι αποδεκτά εάν μπορούν να επικυρωθούν στον σταθμό προέλευσης.

 – Εάν το αποτέλεσμα του τεστ σας είναι θετικό, πρέπει να μπείτε σε καραντίνα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες των Υγειονομικών Αρχών του Ντουμπάι.

 – Πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή COVID19 – DXB Smart App iOS / Android.

 – Η κυβέρνηση των ΗΑΕ έχει ορίσει προκαθορισμένα εργαστήρια. Μπορείτε να μεταβείτε είτε στα εργαστήρια που προτείνονται στον κατάλογο είτε σε οποιοδήποτε αξιόπιστο και πιστοποιημένο εργαστήριο στη χώρα αναχώρησης σας για να κάνετε το τεστ PCR για COVID‑19.

ΠΗΓΗ: zougla.gr