Η ανάρρωση από COVID-19 θωρακίζει με μακροχρόνια ανοσοπροστασία. (Έρευνα)

Άτομα που νόσησαν ήπια από COVID-19 διαθέτουν πλέον μακροχρόνια προστασία αντισωμάτων έναντι μελλοντικών ασθενειών, σύμφωνα με μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Jackson S. Turner – Wooseob Kim – Elizaveta Kalaidina – Charles W. Goss –  Adriana M. Rauseo – Aaron J. Schmitz –  Lena Hansen – Alem Haile – Michael K. Klebert – Iskra Pusic – Jane A. O’Halloran –  Rachel M. Presti & Ali H. Ellebedy. Η επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε με τον ευρύ τίτλο https://source.wustl.edu/2021/05/good-news-mild-covid-19-induces-lasting-antibody-protection/ ως έρευνα του Πανεσπιτησμίου της Ουάσιγκτον  στην γνωστή επιστημονική επιθεώρηση https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4 Πιο συγκεκριμένα στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται : Tamara Bhandari